Najflexibilnejší poskytovateľ dopravnej logistiky v Európe

Udržateľnosť

Železnica namiesto nákladného auta

Spoločnosť AT.INTERMODAL každoročne presúva z ciest na železnicu celkovo 8,5 milióna km a v tejto klimaticky priaznivej ceste bude pokračovať aj v budúcnosti.
Železničná nákladná doprava má o 96 percent nižší vplyv na bilanciu CO2 v doprave ako nákladné vozidlá. Vďaka tomu dosahujeme ročne úsporu emisií CO2 vo výške 385 050 kg CO2.

  úspory: 385.050 kg CO₂ /Rok

Klimatické projekty

Spoločnosť AT.INTERMODAL podporuje projekty udržateľnej ochrany klímy na viacerých úrovniach a pomáha tak znižovať emisie CO2.

  • Wald4Leben – Udržateľné zalesňovanie
  • Regenwald der Österreicher – Nákup dažďového pralesa v Kostarike
  • earth – Vzdelávacie projekty o ochrane klímy

Vďaka tomu sme dosiahli úsporu emisií CO2 vo výške 478 800 kg CO2 ročne.

  úspory: 478.800 kg CO₂ /Rok

E-mobilita

AT.INTERMODAL podporuje e-mobilitu.
25 % vozového parku spoločnosti bolo prestavaných na e-autá.
Naším cieľom je v najbližších rokoch úplne prejsť na e-mobilitu a zásobovať naše e-autá vlastnými e-nabíjacími stanicami, ktoré dodávajú 100 % ekologickú elektrinu.
To nám umožní znížiť emisie CO2 o 7 500 kg ročne.

  úspory: 7.500 kg CO₂ /Rok

  Celkové CO₂ úspory: 871.350 kg CO₂ /Rok